Continuous filament mat, Continuous filament mat direct from Hebei Yuniu Fiberglass Manufacturing Co.,Ltd in CN
Bởi {0}
logo
Hebei Yuniu Fiberglass Manufacturing Co.,Ltd
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Sợi thủy tinh Cắt Nhỏ Sợi Mat, Sợi Thủy Tinh Xắt Nhỏ Sợi, Sợi Thủy Tinh Dệt Lưu Động, Sợi Thủy Tinh Lưới, Sợi Thủy Tinh Lưu Động
Thứ tự xếp hạng8 thời gian phản hồi nhanh trong Sợi thủy tinhMulti-Language capability: ODM services availableTotal staff (41)Total trading staff (20)